Súťaž/Competition: 83 2017_29_apr_Zilina_F5J400ALTI


Zápis údajov o súťažiacom / Input competitor data
Priezvisko/Surname:
Meno/Name:
Veková skupina/ Age:
Licencia/Licence:
Klub/Club,Country:
Kategória/Category:
Vysielač systém/ Transmiter systém:
Frekvenčné pásmo/Freq.band.
Preferované kanály / Prefered channel
Kanál/Channels: 1: 2:
E-mail(nezverejňované) / E-mail (not public)
Tričko/T-shirt:

Súťaže F5J