Súťaž/Competition: 49 3.8.2012 FAIF5J CUP CITY HOLIC

Evidenčné číslo súťažiaceho/Number of competitor: 39


Oprava údajov o súťažiacom / Modification data
Opravu údajov môže previesť / Modification can be made by: zdenko or ADMIN
Posledná zmena bola prevedená / Last changes: 25.07.2012 21:56
Priezvisko / Surname:
Meno / Name:
Veková skupina / Age:
Licencia / Licence:
Klub / Club, Country:
Kategória / Category:
Vysielač systém / Transmiter system:
Frekvenčné pásmo / Freq.band.:
Preferované kanály / Prefered channels
Kanál: 1: 2:
Zabezpečiť stravu/ Meal ?:

Späť na zoznam súťažiacich / List of competitors

Súťaže F5J