Súťaž/Competition: 57 22-23.jun.2013 Zilina_kategoria:F5J_a_F5J400_Alti

Evidenčné číslo súťažiaceho/Number of competitor: 38


Oprava údajov o súťažiacom / Modification data
Opravu údajov môže previesť / Modification can be made by: ondrej1940 or ADMIN
Posledná zmena bola prevedená / Last changes: 16.06.2013 22:46
Priezvisko / Surname:
Meno / Name:
Veková skupina / Age:
Licencia / Licence:
Klub / Club, Country:
Kategória / Category:
Vysielač systém / Transmiter system:
Frekvenčné pásmo / Freq.band.:
Preferované kanály / Prefered channels
Kanál: 1: 2:
Zabezpečiť stravu/ Meal ?:
Tričko/T-shirt: 1:

Späť na zoznam súťažiacich / List of competitors

Súťaže F5J