Súťaž/Competition: 95 2018_23_24_JUN_KOSICE_F5J

Evidenčné číslo súťažiaceho/Number of competitor: 3


Oprava údajov o súťažiacom / Modification data
Opravu údajov môže previesť / Modification can be made by: USERNAME or ADMIN
Posledná zmena bola prevedená / Last changes: 09.06.2018 08:42
Priezvisko / Surname:
Meno / Name:
Veková skupina / Age:
Licencia / Licence:
Klub / Club, Country:
Kategória / Category:
Vysielač systém / Transmiter system:
Frekvenčné pásmo / Freq.band.:
Preferované kanály / Prefered channels
Kanál: 1: 2:
Tričko/T-shirt: 1:

Späť na zoznam súťažiacich / List of competitors

Súťaže F5J