Súťaž/Competition: 83 2017_29_apr_Zilina_F5J400ALTI

Evidenčné číslo súťažiaceho/Number of competitor: 5


Oprava údajov o súťažiacom / Modification data
Opravu údajov môže previesť / Modification can be made by: zdenko or ADMIN
Posledná zmena bola prevedená / Last changes: 28.03.2017 22:17
Priezvisko / Surname:
Meno / Name:
Veková skupina / Age:
Licencia / Licence:
Klub / Club, Country:
Kategória / Category:
Vysielač systém / Transmiter system:
Frekvenčné pásmo / Freq.band.:
Preferované kanály / Prefered channels
Kanál: 1: 2:
Tričko/T-shirt: 1:

Späť na zoznam súťažiacich / List of competitors

Súťaže F5J