Zoznam súťažiacich

Súťaž/Competition 52 21.8.2012 FAIF5J Dubnica TRENING IntertourPrihlasovanie je otvorené do/Registration is opened till :19.8.2012
ZÁPIS NOVÉHO SÚŤAŽIACEHO/NEW COMPETITOR INPUT


Zoznam/List of: F5J kategória/F5J category

P.č. Súťažiaci Licencia Klub 2.4GHz Syntéza Pásmo Kanály Strava Potvrdené
No. Competitor Licence Club,Country 2.4GHz Freq. synt. Freq. band. Channels Meal Confirmed
1.Gaľa
Marko SVK1178
RMK Dubnica n/VOk Ok
2.Michálek
Ivan
F5J ZvolenOk Ok
3.Stadtrucker
Vladimír
F5J ZvolenOk Ok
4.Večera
Juraj SVK2433
MOK Žilina, SlovakiaOk OkOk
5.Jurčík
Adam SVK - 42 -33
RMK DubnicaOk Ok
6.Masar
Boris SVK 42-66
RMK DubnicaOk Ok
7.Leskošek
Samo 173.008
Qanabiss teamOk Ok
8.OFEK
ISRAEL
AEROCLUB OF ISARELOk Ok
9.OFEK
TOMER Junior
AERO CLUB OF ISRAELOk Ok
10.SHAPIRA
GUR
AERO CLUB OF ISRAELOk Ok
11.Gisbert
Jose ARG SDE 005
ARGENTINAOk Ok
12.Ferrero
Oscar ARG FRA 0022
ARGENTINAOk Ok
13.Barbieri
Pedro ARG SDE 001
ARGENTINAOk Ok
14.Serge
Vincent xxxx
FRA 40 Mhz
410,412
Ok
15.Patrick
Rivet xxxx
FRA 40 Mhz
411,410
Ok
16.Stephane
Minisini FRA433
FRA 40 Mhz
412,411
Ok
17.Bohdal
Dušan SVK 42-93
RMK Dubnica 35 Mhz
69,75
18.Kovac
Marek SVK 42-90
RMK DubnicaOk Ok
19.Dudáš
Matúš Junior
SVK RMK DubnicaOk Ok


ZÁPIS NOVÉHO SÚŤAŽIACEHO/NEW COMPETITOR INPUT
If you have any problem with registration, send e-mail to: jbaciak@f5jfun.com