Zoznam súťažiacich

Súťaž/Competition 60 5-6.10.2013 Nitra_kategoria:F5J_a_F5J400_AltiPrihlasovanie je/Registration is >>UZAVRETÉ/CLOSED !<<


Zoznam/List of: F5J kategória/F5J category

P.č. Súťažiaci Licencia Klub 2.4GHz Syntéza Pásmo Kanály Strava Tričko
No. Competitor Licence Club,Country 2.4GHz Freq. synt. Freq. band. Channels Meal T-shirt
1.Bačiak
Juraj SVK2410
MOK ŽilinaOk Ok
2.Žabka
Miloš SVK-1250
F5J ZvolenOk Ok
3.Styk
Ondrej SVK 104-03
PrešovOk Ok
4.Večera
Juraj SVK1247
MOK ŽilinaOk Ok
5.šprtel
Mário svk 77-17
NitraOk Ok
6.DURKA
Zdenko SVK
Sp.Nova VesOk Ok
7.Lišhák
Palo SVK-42-09
DubnicaOk Ok
8.Gábor
Vladimír SVK 104-11
PrešovOk Ok
9.Fizel
Ivan SVK 2-12
RCM MartinOk Ok
10.Košťan
Jaroslav SVK 1036
RCM MartinOk Ok
11.Bohdal
Dušan SVK 42-93
RMK Dubnica 35 Mhz
69,75
Ok
12.Slávik
Jaroslav SVK 7716
LMK NITRAOk Ok
13.Rúčka
Vladimír 107-26
MK LiptovOk Ok
14.Vlha
Richard 107-10
MK LiptovOk Ok
15.Valaštiak
Július 107-13
MK LiptovOk Ok
16.Weiss
Dušan 93-01
LMK Liptovský HrádokOk Ok
17.LUKÁČ
Lubor Junior ---
Bánovce n/BOk Ok
18.Michálek
Ivan SVK 1252
F5J ZvolenOk Ok
19.Stadtrucker
Vladimír SVK 1248
F5J ZvolenOk Ok
20.Adamek
Juraj SVK 1074
LMK NitraOk Ok
21.Majerčík
Bohuslav SVK
KTMOk Ok
22.Morava
Milan SVK 1118
Modelari HoličOk Ok
23.Jurkovič
Peter SVK 99-03
RC LMK MalackyOk Ok
24.Rišo
Miroslav SVK 99-10
RC LMK MalackyOk Ok
25.Jurkovič
Peter sen. SVK 99-01
RC LMK MalackyOk Ok
26.Nehera
Petr SVK 2-45
RCM MartinOk Ok
27.Jareš
Ladislav SVK 2-46
RCM MartinOk Ok
28.GREK
karol svk
sp.nova veaOk Ok


Zoznam/List of: F5J-400 ALTI kategória/Category

P.č. Súťažiaci Licencia Klub 2.4GHz Syntéza Pásmo Kanály Strava Tričko
No. Competitor Licence Club,Country 2.4GHz Freq. synt. Freq. band. Channels Meal T-shirt
1.Bačiak
Juraj SVK2410
MOK ŽilinaOk Ok
2.Žabka
Miloš SVK-1250
F5J ZvolenOk Ok
3.Styk
Ondrej SVK 104-03
PrešovOk Ok
4.DURKA
Zdenko SVK
Sp.NovaVesOk Ok
5.TOMCO
Stanislav SVK
Sp.NovaVesOk Ok
6.Gábor
Vladimír SVK 104-11
PrešovOk Ok
7.Ďuriš
Milan SVK 0802
LMK NITRAOk Ok
8.Rúčka
Vladimír 107-26
MK LiptovOk Ok
9.Vlha
Richard 107-10
MK LiptovOk Ok
10.Valaštiak
Július 107-13
MK LiptovOk Ok
11.Weiss
Dušan 93-01
LMK Liptovský HrádokOk Ok
12.Michálek
Ivan SVK 1252
F5J ZvolenOk Ok
13.Stadtrucker
Vladimír SVK 1248
F5J ZvolenOk Ok
14.BODO
Valter SVK
Sp.Nova VesOk Ok
15.GREK
Karol SVK
Sp.NovaVesOk Ok
16.Slávik
Jaroslav SVK 7716
LMK NitraOk Ok
17.Majerčík
Bohuslav SVK
KTMOk Ok
18.Jurkovič
Peter SVK 99-03
RC LMK MalackyOk Ok
19.Rišo
Miroslav SVK 99-10
RC LMK MalackyOk Ok
20.Jurkovič
Peter sen. SVK 99-01
RC LMK MalackyOk Ok
21.Nehera
Petr SVK 2-45
RCM MartinOk Ok
22.Chyba
Karol SVK 77 04
LMK NitraOk Ok


If you have any problem with registration, send e-mail to: jbaciak@f5jfun.com