Zoznam súťažiacich

Súťaž/Competition 63 10-11.máj.2014 Martin_kategoria:F5J_a_F5J400_AltiPrihlasovanie je/Registration is >>UZAVRETÉ/CLOSED !<<


Zoznam/List of: F5J kategória/F5J category

P.č. Súťažiaci Licencia Klub 2.4GHz Syntéza Pásmo Kanály Strava Tričko
No. Competitor Licence Club,Country 2.4GHz Freq. synt. Freq. band. Channels Meal T-shirt
1.Bačiak
Juraj SVK-1236
MOK ŽilinaOk Ok
2.Fízel
Ivan SVK 1302
RCM MartinOk Ok
3.Košťan
Jaroslav SVK 1036
RCM MartinOk Ok
4.BODO
Valter SVK
Sp. Nova VesOk Ok
5.DURKA
Zdenko SVK
ZdenkoOk Ok
6.Styk
Ondrej SVK 104-03
PrešovOk Ok
7.LIŠHÁK
Palo SVK 1094
RMK DubnicaOk 0
8.Dudáš
Matúš SVK-1081
RMK DubnicaOk OkS
9.Gábor
Vladimír SVK 104-10
PrešovOk Ok
10.Morava
Milan SVK 1118
Modelari HoličOk OkXXL
11.Karnoš
Peter SVK 1115
Modelari HoličOk Ok
12.Vašiček
Pavol SVK 1119
Modelari HoličOk Ok
13.Michálek
Ivan SVK-1252
F5J ZvolenOk Ok
14.Stadtrucker
Vladimír SVK-1248
F5J ZvolenOk Ok
15.Majerčík
Bohuslav SKV 3204
KTMOk Ok
16.Hrušovský
Jozef SVK 3213
KTMOk Ok
17.Nehera
Petr SVK 2-33
RCM MartinOk Ok
18.Jareš
Luboš SVK 2-32
RCM MartinOk Ok
19.Žabka
Miloš SVK-1250
F5J ZVOLENOk Ok
20.Rúčka
Vladimír SVK 107-26
MK LiptovOk Ok
21.Weiss
Dušan SVK 093-01
LMK Liptovský HrádokOk Ok
22.Valica
Štefan SVK-1305
ŽilinaOk Ok
23.šprtel
Mário svk 77-17
rc nitraOk Ok
24.Kačmarik
Peter SVK 104 04
PrešovOk Ok
25.Slávik
Jaroslav SVK 77 16
NITRAOk Ok
26.TOMCO
Stanislav SVK
Sp.Nova vesOk Ok
27.GREK
karol SVK
Sp.Nova Ves 40 Mhz
87,
Ok
28.DEMECKO
Pavol SVK
Sp.Nova VesOk Ok
29.Bohdal
Dušan SVK42-93
RMK Dubnica 35 Mhz
75,69
Ok
30.Adámek
Juraj SVK 1074
LMK NitraOk Ok
31.Krajčovič
Julius SVK 1073
LMK NitraOk Ok
32.Valaštiak
Július SVK 107-13
MK LiptovOk Ok
33.Alman
Roman SVK 107-15
MK LiptovOk Ok
34.Vlha
Richard SVK 107-10
MK LiptovOk Ok
35.Večera
Juraj
MOK ŽilinaOk Ok
36.Jurkovič
Peter sen. SVK-1212
RC LMK MalackyOk OkXL
37.Jurkovič
Juraj SVK-1214
RC LMK MalackyOk Ok
38.Jurkovič
Peter SVK-1215
RC LMK MalackyOk Ok
39.Rišo
Miroslav SVK-1293
RC LMK MalackyOk Ok
40.vecera
milan
zilinaOk Ok
41.Michalovič
Patrik SVK99-05
RC LMK MalackyOk Ok
42.Gabriš
Palo Svk 1319
rmk DubnicaOk Okxxl
43.Ponec
Ivan SVK-24-20
MOK ŽilinaOk
44.Ovečka
Adam SVK-24-22
MOK ŽilinaOk
45.Tomašec
Tibor SVK-24-33
MOK Žilina 35 Mhz
74,61
46.Chyba
Karol SVK 77-04
LMK NITRAOk
47.Nanínec
Fedor SVK 104-09
LMK PrešovOk Ok


Zoznam/List of: F5J-400 ALTI kategória/Category

P.č. Súťažiaci Licencia Klub 2.4GHz Syntéza Pásmo Kanály Strava Tričko
No. Competitor Licence Club,Country 2.4GHz Freq. synt. Freq. band. Channels Meal T-shirt
1.Bačiak
Juraj SVK-1236
MOK ŽilinaOk Ok
2.Belan
Bohumil SVK 24 06
MOK ŽilinaOk Ok
3.Chalány
Jozef SVK 24-04
Modelklub ŽilinaOk Ok
4.Ďuriš
Milan SVK0802
LMK NITRAOk Ok
5.BODO
Valter SVK
Sp. Nova VesOk Ok
6.DURKA
Zdenko SVK
Sp Nova VesOk Ok
7.Učnay
Ladislav SVK - 08 - 01
LMK NitraOk Ok-
8.Styk
Ondrej SVK 104-03
PrešovOk Ok
9.Gábor
Vladimír SVK 104-10
PrešovOk Ok
10.Nehera
Petr SVK 2-33
RCM MartinOk Ok
11.Kačmarik
Peter SVK 104 04
PrešovOk Ok
12.Styk
Vladimír SVK 104 08
PrešovOk Ok
13.Rúčka
Vladimír SVK 107-26
MK LiptovOk Ok
14.Weiss
Dušan SVK 093-01
LMK Liptovský HrádokOk Ok
15.Slávik
Jaroslav SVK 77 16
NITRAOk Ok
16.TOMCO
Stanislav SVK
Sp.Nova VesOk Ok
17.GREK
karol SVK
Sp.Nova Ves 40 Mhz
87,
Ok
18.Adámek
Juraj SVK 1074
LMK NitraOk Ok
19.Krajčovič
Julius SVK 1073
LMK NitraOk Ok
20.Valaštiak
Július SVK 107-13
MK LiptovOk Ok
21.Alman
Roman SVK 107-15
MK LiptovOk Ok
22.Vlha
Richard SVK 107-10
MK LiptovOk Ok
23.Jurkovič
Peter sen. SVK-1212
RC LMK MalackyOk Ok
24.Jurkovič
Juraj SVK-1214
RC LMK MalackyOk Ok
25.Jurkovič
Peter SVK-1215
RC LMK MalackyOk Ok
26.Rišo
Miroslav SVK-1293
RC LMK MalackyOk Ok
27.Kysela
Pavol 24-05
Modelklub ŽilinaOk Ok
28.Michalovič
Patrik SVK99-05
RC LMK MalackyOk Ok
29.Polonec
Pavol SVK
RCM MartinOk Ok


If you have any problem with registration, send e-mail to: jbaciak@f5jfun.com