Fóra

F5JFUN.COM :: Fóra :: F5J :: F5J pokec
 
<< Predchádzajúce vlákno | Ďalšie vlákno >>
Popis reálnej situácie v ZMOS
Moderátori: Durino
Autor Príspevok
Durino
Ut okt 24 2017, 05:00


Registrovaný člen #1
Poslané:: Ut feb 21 2006, 08:54
príspevkov: 1190
Popis reálnej situácie v ZMOS

Vzťahy s LERMAS, Založenie ZMOS s.r.o.....


Viem, že je dosť komplikované sa momentálne vyznať v tom čo sa deje po zmenách, ktoré prebehli v organizovanosti modelárov na Slovensku, v tomto roku . Bolo by žiaduce aby sa všetci aktéri, nech už sa zapájajú akýmkoľvek spôsobom do procesov prípravy týchto aj ďalších zmien, tvorby dokumentov a podobne, mali možnosť zoznámiť s aktuálnym stavom a V Š E T K Ý M I chystanými zmenami. Inak hrozí, že ich iniciatíva alebo podpora vyjde nazmar, keď nie aj to, že nedosiahnutie očakávaných výsledkov od jednotlivých aktérov im bude v budúcnosti vytýkané.
Preto len veľmi stručne a v bodoch:
• Aj keď platnosť zákona o športe je datovaná od 1.1.2016 a už od zverejnenia návrhu zákona bolo zrejmé, že modelári ako celok nemôžu byť posudzovaní ako „ UZNANÝ ŠPORT“, oficiálne orgány ZMOS prejavili iniciatívu riešiť tento problém až po tom, keď na základe iniciatívy „ ZDOLA“ s využitím mandátu „ ZMOCNECA“ boli začaté rozhovory o možnom vstupe Leteckých a Raketových modelárov do Slovenského Národného Aeroklubu.
• Tvrdenie o tom, že to bola jediná príčina na zmeny nie je tiež pravdivá, nakoľko nespokojnosť so systémom riadenia ZMOS bola od najsilnejšej odborností teda leteckých a raketových modelárov už roky presadzovaná ( Le a RaM -800 členov, železniční 7- členov .Pritom obidve odborností majú právo byť zastupované vo všetkých orgánoch rovnakým počtom mandátov). Práve tento stav, ktorý sa využíval pri riadení všetkých procesov v činnosti ZMOS ,bol hlavnou príčinou pre ktorú SNA ani nepripustil možnosť vziať pod svoju organizáciu celý ZMOS.
• Prijatím veľmi obmedzujúcich podmienok na lietanie s modelmi ( rozhodnutie č. 1 DÚ SR) v plnej nahote ukázalo, že organizácia s takým systémom riadenia akou je ZMOS, tieto problémy nedokáže ani len sledovať, nie tak ich riešiť. A to bol len začiatok procesu . Vedelo sa, že EÚ na riešenie problému lietania s bezpilotnými prostriedkami poverila svoju agentúru ( EASA) aby vypracovali jednotnú smernicu platnú pre celú Európu. Výsledkom, je stav, ktorý vyžaduje odborné riadenie procesov, pre ktoré je podpora SNA pre modelárov výhodná, ba nevyhnutná a doterajšie skúsenosti so zastupovaním leteckých modelárov pred štátnymi orgánmi boli vždy negatívne a nedostatočné.
• Tak, či onak, nové občianské združenie LERMAS vzniklo s plnou podporou prezidenta a viceprezidenta ZMOS, ktorú okrem vystúpení na konferencii Le a RaM predniesli aj na konferencií SNA.
• O to prekvapivejší je terajší postoj týchto funkcionárov, keď pri návrhu zmeny stanov ZMOS odmietajú akúkoľvek diskúsiu o hľadaní foriem spolupráce týchto dvoch športových zväzov. LERMAS využil možnosť danú zákonom o športe aby jeden športový zväz mohol byť členom aj iného zväzu. Ponúkli sme im riešenie aby sa LERMAS stal „kolektívnym členom“. Razantne to odmietli , ba i možnosť o tom diskutovať , a neprišli z iným návrhom ,len aby všetci Le a Ra modelári zostali v ZMOS bez zmeny zaradenia a členenia. Vôbec nebrali do úvahy, že LERMAS má svoju štruktúru, svoje orgány , presne vymedzenú pôsobnosť....
• Nakoľko si LERMAS ako súčasť Národného športového Zväzu „ musí viesť vlastné evidencie, viesť ekonomickú agendu , musí sa pripraviť na realizáciu ďalších povinnosti po prijatí novej smernice EÚ( organizovať preškolenia pilotov, viesť evidencie modelov , pilotov a modelárskych letísk – teda opatrení, ktoré už v okolitých štátoch postupne zavádzajú do života), nehovoriac o povinnosti , ako člena SNA, plniť poslanie, úlohy prijímané orgánmi SNA je konzervácia terajšieho stavu neprijateľná.
• Umelé rozdeľovanie modelárov, na tých, ktorí lietajú medzinárodné súťaže a tých ktorí lietajú domáce súťaže je tiež neakceptovateľné, pretože aj domáce súťaže sa riadia pravidlami FAI. Jedinou zastrešujúcou organizáciou SR pred FAI je SNA, a dnes už jeho riadný člen- LERMAS. A j národné kategórie vznikali a budú vznikať ako forma prípravy mladej generácie na ich súťažné lietanie na medzinárodnej úrovni. Je predsa každému jasné, že dnešný reprezentant nezačal lietať hneď seriál ME či MS. Preto je viac ako logické, že umelé delenie , k tomu s takým primitívnym zdôvodnení je iba pokus o konzerváciu terajšieho stavu, ktorý ale už dlho, nevyhovuje Le a Ra Modelárom. Postoj navrhovateľov je ťažko komentovať inak ako o pokus o vytváranie umelých hraníc . Výsledkom bude nie získanie väčšieho vplyvu ZMOS, ale skôr znechutenie ľudí sa vôbec angažovať v nejakej organizácii. Je to dobrá cesta ako poškodiť záujmy modelárov na Slovensku.
• V takej , nedoriešenej situácii, keď sa pripravuje Valné zhromaždenie ZMOS, ktorého výsledky sú ťažko predvídateľné ( od odmietnutia akýchkoľvek riešení až po návrh na rozpustenie ZMOS) je urýchľovanie procesu založenia S.R.O. zatiaľ iba mrhaním času.
• Priestor na riešenie problému správy spoločného majetku vznikne až potom, ako budú vyriešené všetky „ EXISTENČNÉ“ problémy ZMOS , vrátane podielu jednotlivých členov na spoločnom majetku. Dovtedy sa baviť o zriadení podnikateľského subjektu je asi také ako by sa gazda, ktorý kúpi mladé kuriatko, chcel dohodnúť koľko vajíčok komu predá, a koľko komu podaruje. Pritom ešte nevie, či mu vôbec kuriatko, keď dospeje do veku sliepky, bude znášať ..
• Dokonca aj prijatie jediného riešenia na správu majetku ( založenie s.r.o. ) a nevyužitie odbornej a právnej porady, aké iné možnosti existujú ( družstvo, obchodná spoločnosť, využitie riadenia dvoma O.Z, kedy by náklady a výnosy nemuseli presiahnuť limit na dodatočné daňové zaťaženie.....)je predčasné a vytvára dojem, že iba navrhovateľ ( viceprezident) pozná výhody a skutočné zázemie takého postupu.
• Vieme, že sa proces spustil na základe výsledkov Prezídia. No uznesenie zaviazalo prezidenta „LEN“ k iniciovaniu a hľadaniu právného poradenstva. Až na základe toho by sa malo pokračovať ďalej. A keďže v ďalších bodoch boli prijaté kroky k pripomienkovaniu stanov prípravy VZ ale, čo je veľmi podstatné ako posledný bod : bola prijatá dohoda o ročnom „ zakonzervovaní terajšieho stavu“ a potrebe sa k riešeniam vrátiť až o rok, je možné považovať ako záväznu a limitujúcu k aj k plneniu úloh na prípravu ZMOS na zriadenie S.R.O.

Informácia bola vyhotovená pre potrebu širokej informovanosti všetkých, ktorí sa zaujímajú o aktuálne dianie , ako aj pre tých, ktorí sú zapájaní do procesov tvorby nových dokumentov, pravidiel, či iných záväzných aktov tak zo strany ZMOS, ako i zo strany LERMAS.

Cieľom bolo dodržanie základného príncipu organizovania zmeny: Aby si mohol čokoľvek navrhnúť, mal by si poznať terajší stav a názory všetkých zúčastnených strán.
Späť navrch
 

Skok:     Späť navrch

Odoberajte toto vlákno: rss 0.92 Odoberajte toto vlákno: rss 2.0 Odoberajte toto vlákno: RDF
Powered by e107 Forum System