FXJsw01.jpg

RIVA switch FXJ

S potešením Vám môžeme oznámiť, že sériová výroba zariadenia RIVA switch FXJ bude čoskoro naštartovaná.

RIVA switch FXJ - čo to je ?
- je to elektronické zariadenie, ktoré zabezpečí, aby Váš elektrolet vyletel len do vopred naprogramovanej výšky

RIVA switch FXJ - prečo ho potrebujeme ?
- lebo nechceme ďalej týrať priateľov, ktorí nám pomáhali vytiahnuť naše vetrone F3J do primeranej výšky...
- lebo nechceme ďalej rozmotávať a zmotávať vlečné šnúry, starať sa o kladky ...
- lebo nechceme, aby o výsledkoch F5J súťaží rozhodovala "brutalita" pohonu namiesto pilotného umenia...

RIVA switch FXJ - čo nám umožní urobiť ?
- umožní nám sformulovať nový koncept súťažných pravidiel určených pre termické vetrone...
- umožní nám spojiť pilotov F3J a F5J do spoločnej kategórie (F3J-electric ? F5J-gliders ? FXJ - electric gliders ?)
- umožní nám sústrediť sa na zdokonalenie modelov a ich pilotáže vo fáze termického letu, namiesto vo fáze vleku alebo motorového letu

Viac informácii na RIVAMODELS.