Kedže boli problémy s písaním mäkčeňov a dĺžňov, tak bol cely systém a aj MySQL databaza prerobená do kódovania Unikode UTF-8. Preto tá odstavka .....smile.png