F5J400-alti súťaž
Súťaž bude v Nedeľu 2.6.2019
Propozície a už prihlásení zostávajú (pošlite email pre zmenu, doplnenie).
EU-komisia
Detailed rules on unmanned aircrafts
EU-komisia - Pravdepodobne sa podarilo oddeliť modelárstvo od DRONOV ???
EU komisia prijala nové nariadenie
Pravidlá o reprezentácii na ME F5J 2020
Pravidlá pre zápočet súťaží na ME F5J 2020
POPIS systému automatizovaného merania času v F5J
Automated Flight Time Measurement for F5J.pdf
ME F5J 2018
Článok z ME F5J 2018 od M.Gaľu

____________________________________________________________________________________