10.04.2011 KOŠICE
Propozície- pozvánka
Názov akcie: Verejná súťaž v leteckom modelárstve- Cassovia Ampér Cup 2011- VIII. ročník
Dátum: 10.4.2011 (Nedeľa)
Číslo súťaže: LE-095
Usporiadateľ: Zväz modelárov Slovenska /ZMOS/
Organizátor: Model klub VSŽ Košice v spolupráci s odbočkou Slovenského leteckého zväzu
Košice
Súťažná kategória: F5-J – termické vetrone s elektrickým pohonom.

_______________________PropozícieVýsledkyFórum Fotky